Стая с изглед – Е. М. Форстър

На 24 май се озовах пак в книжарница. Някои биха го нарекли случайност, но само ако не ме познават.
Въпреки че купчината книги, които планирам да чета, расте непрекъснато и намалява много рядко, реших, че празникът повелява да празнуваме и с чиста съвест си купих няколко книжки (всичките на български – все пак имах специален повод). Цялата публикация „Стая с изглед – Е. М. Форстър“

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

Are you new to blogging, and do you want step-by-step guidance on how to publish and grow your blog? Learn more about our new Blogging for Beginners course and get 50% off through December 10th.

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Далеч от безумната тълпа

Бях сигурна, че „Далеч от безумната тълпа“ е от онези книги, които или обожаваш или намразваш, но в крайна сметка мен ме остави разколебана между тези две крайности. Стилът на писане е страхотен, но и архаичен; историята стига до крайности в опит да разголи човешката душа, но се развива на пресекулки.

Цялата публикация „Далеч от безумната тълпа“

Аз преди теб

Преди да прочета „Аз преди теб“ бях виждала заглавието в списъци тип „Любовни романи за хора, които мразят любовни романи. Сюжетът обаче ми звучеше типично захаросан: жена, която се грижи за парализиран мъж, се влюбва в него. Дори по-зле – звучеше ми стандартно.

Изобщо не подозирах какво ме чака.

Цялата публикация „Аз преди теб“